BUDOWANIE ZESPOŁU I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

« Tematyka szkoleń - powrót

Przekształcenie grupy pracowników w zespół zapewnia wzrost wyników pracy, lepsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych i poprawę atmosfery.

  • Zasady budowania zespołu
  • Rola lidera
  • Kierowanie przez wyniki
  • Rozwiązywanie sytuacji trudnych

« Tematyka szkoleń - powrót