COACHING

« Tematyka szkoleń - powrót

Codzienne nadzorowanie pracy innych i udzielanie informacji zwrotnych wymaga ciągłego doskonalenia.

  • Cele i możliwości dobrego coachingu
  • Przygotowanie procesu coachingu -p Planowanie i rozłożenie w czasie
  • Praktyczne zasady udzielania feedbacku
  • Wielostopniowa technika egzekwowania zobowiązań
  • Bariery dobrego coachingu i sposoby ich przezwyciężania
  • Podsumowywanie rezultatów i wyznaczanie kolejnych celów

« Tematyka szkoleń - powrót