PODEJMOWANIE DECYZJI

« Tematyka szkoleń - powrót

W organizacji niezbędna jest umiejętność szybkiego analizowania problemu i podejmowania właściwych decyzji zarówno indywidualnie jak i w zespole.

  • Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji
  • Trening podejmowania decyzji
  • Podejmowanie decyzji a teoria gier
  • Sposoby unikania zniekształceń i pułapek

« Tematyka szkoleń - powrót