SZKOLENIE DLA MISTRZÓW I BRYGADZISTÓW

« Tematyka szkoleń - powrót

Jest to jedno lub dwudniowe szkolenie dla osób kierujących pracą zespołu na produkcji (dla Mistrzów, Brygadzistów, itp.).

Program, sposób prowadzenia, tematyka ćwiczeń są ściśle dostosowane do specyfiki kierowania pracownikami na stanowiskach produkcyjnych.

Szkolenie to przynosi bardzo dobre rezultaty, zwiększa umiejętności kierowania pracownikami, a jednocześnie wpływa na wzrost efektywności pracy i poprawę atmosfery. Szkolenie koncentruje się na najważniejszych metodach kierowania pracownikami, przedstawia je w prosty i łatwy do zapamiętania sposób, uczy jak zastosować je w praktyce, oraz pokazuje dlaczego warto stosować je na co dzień.

Poniżej przedstawiony jest ogólny, dwudniowy program szkoleniowy. Zostanie on dostosowany do specyfiki  firmy zamawiającej.

Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Asertywność w pracy, czyli trudne decyzje Przełożonego i sposób ich komunikowania i obrony - bardzo ważny fragment, uczy praktycznego wykorzystania asertywności w codziennych sytuacjach związanych z byciem Szefem (bardzo przydatne szczególnie w sytuacjach trudnych: odmowa na uzasadnioną prośbę pracownika; utrzymanie w mocy decyzji, którą pracownicy próbują obalić; zwolnienia pracowników, itp.)

Udzielanie informacji zwrotnych - czyli jak sprawdzić aby następnym razem było lepiej (jak przekazywać swoje uwagi zarówno pozytywne jak i negatywne w sposób motywujący do poprawy)

Przyjmowanie na siebie odpowiedzialności. Nie szukaj winnych, szukaj rozwiązań!

Arsenał Szefa czyli nagradzanie i karanie

Co zrobić z narzekającym pracownikiem

Godzenie podwładnych

« Tematyka szkoleń - powrót