SZKOLENIE DLA MANAGERÓW DOTYCZĄCE PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI

« Tematyka szkoleń - powrót

"Rola kapitału ludzkiego i nowoczesnych zasad zarządzania"

Serdecznie zapraszam na całodniowe szkolenie dotyczące podnoszenia efektywności organizacji.

Dotyczy ono praktycznych i prostych metod usprawniania działania firmy poprzez lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla Właścicieli Firm i Managerów.

Tym razem proponuję inną niż dotychczas formę szkolenia. Program realizowany jest w całości z nastawieniem na bezpośrednie wykorzystanie w firmie. Oprócz przedstawienia informacji o tym, co ważne w efektywnie działającej organizacji, będzie możliwość przetestowania własnej firmy w/g poszczególnych kryteriów.

To wyjątkowa okazja aby samodzielnie, w ciągu jednego dnia prześledzić całość aspektów związanych z wykorzystaniem kapitału ludzkiego w firmie.

Będą przygotowane specjalne narzędzia, które poprowadzą Państwa krok po kroku poprzez ten mini audyt.

Poszczególne fragmenty oceny będą przeplatane studiami przypadków firm, w których dany element udało się już usprawnić. Będzie więc możliwość zapoznania się z efektywnością danego elementu w praktyce, dyskusji i wymiany doświadczeń.

Szczególnie cenne będzie zapoznanie się z problematyką wprowadzania zmian w organizacji i z metodami robienia tego w działający sposób, gdyż często właśnie ten element decyduje o powodzeniu całej akcji poprawiania efektywności pracy.

Szkolenie, jak zwykle, odbywa się w bardzo małej grupie złożonej wyłącznie z Właścicieli firm i Managerów. Gwarantuje to bardzo dobrą atmosferę na szkoleniu, możliwość swobodnej wymiany opinii i dzielenia się doświadczeniami.

Szczegółowy plan szkolenia:

 1. Jak podnosić efektywność organizacji
 2. Zarządzanie kapitałem ludzkim (całościowe spojrzenie dla Szefów firm):
  • rekrutacja i wdrażanie (pracownika najpierw trzeba mieć). Ile kosztuje pomyłka i zatrudnienie niewłaściwej osoby i zminimalizować ryzyko pomyłek. Jak sprawić by nowy pracownik jak najszybciej był efektywny
  • od informacji do działania (człowiek najpierw musi wiedzieć czego się od niego oczekuje)
  • elementy kontroli (i że ktoś to sprawdzi)
  • systemy motywacyjne, które powodują, że cele firmy są realizowane
  • sprawiedliwe (?) wynagrodzenia i wartościowanie stanowisk
  • oceny pracownicze i czy warto się tak "męczyć"
  • badanie opinii pracowników
 3. Wprowadzanie zmian i jak zrobić to konsekwentnie i skutecznie:
  • potrzeba zmian w organizacji
  • etapy wprowadzania zmiany
  • trudności we wprowadzaniu zmian
  • jak pokonywać opór i konsekwentnie realizować ustalenia

Uczestnictwo w takim szkoleniu daje możliwość zyskania innego spojrzenia na pewne rzeczy, wyrwania się ze schematów i zwiększenia swojej efektywności w pracy zawodowej.

« Tematyka szkoleń - powrót