Aktualności - "Komunikacja w pracy"

« Powrót

Zapisy na szkolenie: proszę o przesłanie e-maila z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu na adres info@konsultingiszkolenia.com

Szkolenie to przynosi bardzo dobre rezultaty, wpływa na wzrost efektywności pracy i poprawę atmosfery.

        

Szkolenie koncentruje się na najważniejszych metodach efektywnego komunikowania się, przedstawia je w prosty i łatwy do zapamiętania sposób, uczy jak zastosować je w praktyce, oraz pokazuje dlaczego warto stosować je na co dzień.

Szkolenie odbędzie się w dużej grupie uczestników z firm z różnych branży. Ćwiczenia będą wykonywane w podgrupach złożonych z osób na podobnych stanowiskach, co da możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń.

Szkolenie odbędzie się w formie warsztatów, czyli będzie nastawione na aktywny udział i wypróbowanie umiejętności w swobodnej atmosferze.

Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymają książkę "Komunikacja w pracy" pozwalającą na dodatkowe uzupełnienie wiedzy czy jej powtórzenie w dowolnym czasie.

Szczegółowy plan szkolenia:

 1. Wstęp -  ćwiczenie wprowadzające, pokazujące, że dobra komunikacja, to nie coś co dzieje się automatycznie, tylko coś, o co trzeba się starać.
 2. Przebieg procesu komunikacji. Omówienie jak zwykle powstają błędy i jak ich unikać.
 3. Dlaczego komunikacja niewerbalna jest taka ważna: jak rozpoznać czy rozmówca nas słucha i co zrobić kiedy zaobserwujemy, że jest znudzony rozmową
 4. Komunikacja werbalna: jak mówić, żeby nas rozumiano
 5. Narzędzia wpływające na efektywność rozmowy: zadawanie pytań, parafraza
 6. Budowanie atmosfery rozmowy, jak sprawić, żeby Cie lubili: aktywne słuchanie, empatia, ujawnianie intencji, itp.
 7. Podsumowanie

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

 • uczestnictwo
 • materiały
 • 1 egzemplarz książki "Komunikacja w pracy"
 • tzw. "przerwę kawową"
 • obiad w miłym towarzystwie

Cena za jedną osobę 250 zł

Zapisy na szkolenie: proszę o przesłanie e-maila z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu na adres info@konsultingiszkolenia.com

Uczestnictwo w takim szkoleniu daje możliwość zyskania innego spojrzenia na pewne rzeczy, wyrwania się ze schematów i zwiększenia swojej efektywności w pracy zawodowej.

« Powrót