EFEKTYWNE PROWADZENIE ZEBRAŃ I SPOTKAŃ GRUPOWYCH

« Tematyka szkoleń - powrót

Szkolenie to ma na celu zebranie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej prowadzenia zebrań.

Znajomość psychologii zachowań grupowych znacznie ułatwi kontrolowanie przebiegu spotkania i poprawi jego efektywność.
Na racjonalne wykorzystanie czasu wpłynie również  właściwe przygotowanie i zaplanowanie zebrania.
Dodatkowo dzięki przygotowaniu prezentacji (wystąpienia) w sposób przyciągający uwagę uczestników zwiększymy swoją siłę przekonywania.

Wszystkie te umiejętności przyczynią się do tego, że zebrania będą nie tylko bardziej efektywne ale i ciekawsze.

Aspekty formalne:

  • kiedy warto zwołać zebranie
  • jaki jest koszt jednej godziny zebrania - czy warto?
  • co zamiast zebrania
  • jak przygotować zebranie
  • jak zarządzać czasem w trakcie zebrania

Aspekty psychologiczne

  • psychologia zachowań grupowych
  • jak być moderatorem dyskusji,  techniki aktywizacji pomysłów, jak radzić sobie z "przeszkadzającymi"

Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia (prezentacji) - jak przygotować wciągające wystąpienie, jak je wygłosić

« Tematyka szkoleń - powrót