POKONYWANIE STRESU

« Tematyka szkoleń - powrót

  • Sytuacje stresowe
  • Etapy reakcji stresowej
  • Interpretowanie niepowodzeń
  • Wypalenie zawodowe
  • Metody relaksacji i samomotywacji
  • NLP w pokonywaniu stresu

« Tematyka szkoleń - powrót