ROLA TWÓRCZOŚCI W PRACY I W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW

« Tematyka szkoleń - powrót

Myślenie twórcze i twórcze rozwiązywanie problemów pozwala na znalezienie nowych, oryginalnych rozwiązań i na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku. Ten warsztat łączy cechy szkolenia dostarczającego praktycznych umiejętności z formułą zajęć integracyjnych.

  • Twórczość-zajęcia treningowe
  • Twórcze rozwiązywanie problemów
  • Burza mózgów

« Tematyka szkoleń - powrót