Szkolenia dla kadry kierowniczej na produkcji

« Tematyka szkoleń - powrót

Mamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry kierowniczej na produkcji, na różnym poziomie: od kadry dyrektorskiej przez kierowników, mistrzów, brygadzistów po liderów.

Najczęstsza tematyka szkoleń i doradztwa dla produkcji:

  • efektywna komunikacja z pracownikami, wydawanie poleceń, udzielanie informacji zwrotnych
  • komunikacja pomiędzy produkcją a innymi działami
  • wyznaczanie celów, motywowanie, egzekwowanie
  • metody kontroli i podnoszenia efektywności i jakości
  • wprowadzanie zmian, w tym metodami KAIZEN (małe dobre zmiany, niskokosztowe)
  • wypracowywanie procedur i standardów pracy
  • metody LEAN i pokrewne w praktyce (SMED, eliminacja 7 MUDA, PDCA, 5xdlaczego)
  • wartości firmy i co z nich wynika na każdym stanowisku pracy

Aby dowiedzieć się więcej: zadzwoń 668-294-290 lub napisz: info@konsultingiszkolenia.com

« Tematyka szkoleń - powrót