SZKOLENIE DLA HANDLOWCÓW:
SPRZEDAŻ PRZEZ ZASPOKAJANIE POTRZEB

« Tematyka szkoleń - powrót

Szkolenie to najczęściej przeprowadzane jest w wersji dla przedstawicieli handlowych lub w wersji dla pracowników sklepów i biur obsługi klienta.
Poniżej wersja dla przedstawicieli handlowych.

Dobra organizacja własnej pracy, prawidłowe zarządzanie informacją i tworzenie długoterminowych relacji z klientami to czynniki decydujące o przewadze nad konkurencją.
Badania dowodzą, że handlowcy , którzy stosują techniki sprzedaży, osiągają znacznie lepsze rezultaty niż ci, którzy posługują się tylko "intuicją". Warto upewnić się co przedstawiciele już wiedzą i co stosują w praktyce. Nowe umiejętności przyspieszają proces sprzedaży i ułatwiają tworzenie długoterminowych relacji z klientami.
Ważną częścią ostatniego fragmentu tego treningu jest nauka optymizmu, który jest kluczem do sukcesu. Zdobycie umiejętności opanowywania stresu przyda się w sytuacjach trudnych i pozwoli zachować sprawność myślenia i działania.

Co jest potrzebne aby odnieść sukces?

CRM, dlaczego zbieranie i wykorzystywanie informacji o klientach jest ważne, jak to robić dobrze.

Planowanie pracy, zarządzanie czasem.

Dlaczego warto sprzedać więcej i stosować techniki sprzedaży?

Etapy sprzedaży - Najważniejszy fragment szkolenia. Uczestnicy ćwiczą najpierw poszczególne etapy procesu sprzedaży, a następnie całą rozmowę sprzedażową w postaci scenek.

Uczą się nawiązywać relacje z klientami, zadawać właściwe pytania, rozpoznawać potrzeby klienta (również te nie związane bezpośrednio z produktem), odpowiednio dobierać i formułować argumenty sprzedażowe, oraz efektywnie finalizować rozmowę.

Reklamacje i niezadowolenie klienta - jak postępować w takich sytuacjach i wykorzystać sytuację trudną do uczynienia klienta lojalnym i zadowolonym.

Rozładowywanie napięcia. Jak nie wzbudzać zdenerwowania klienta i jak wybrnąć z trudnej sytuacji, jeśli się już pojawi.

Samoocena własnej pracy, pozytywne myślenie, sposoby wyjaśniania sukcesów i niepowodzeń, opanowywanie stresu.

« Tematyka szkoleń - powrót