SZKOLENIE ZE SPRZEDAŻY TELEFONICZNEJ (TELEMARKETING)

« Tematyka szkoleń - powrót

To szkolenie proponujemy szkolenie dla pracowników posługujących się w codziennej pracy telefonem.
Obejmuje ono zagadnienia związane specyfiką sprzedaży i obsługi klientów przez telefon.
Szkolenie to pomaga uporządkować pracę, dostarcza praktycznej wiedzy, uczy technik sprzedaży, uczy jak postępować z trudnymi klientami, a także daje możliwość przećwiczenia nowych umiejętności dzięki formule warsztatowej.

1. Warsztat pracy telemarketera

 • przygotowanie pracy
 • poszukiwanie klientów i zdobywanie informacji
 • planowanie i kontrola realizacji planów

2. Techniki sprzedaży

 • specyfika sprzedaży przez telefon i praca z głosem
 • kultura pracy z telefonem (nie tylko dla telemarketerów)
 • etapy sprzedaży
 • jak zrobić, żeby klient kupił więcej i był z tego zadowolony
 • najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć
 • długoterminowe relacje z klientem
 • reklamacje
 • windykacja

3. Psychologia klienta

 • jak dostosować sposób rozmowy do typu klienta, jego nastroju i ilości czasu jaką posiada
 • wychodzenie z sytuacji trudnych

« Tematyka szkoleń - powrót