SZTUKA NEGOCJACJI

« Tematyka szkoleń - powrót

Udział w tym kursie podnosi efektywność w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju konfliktów i skuteczność w prowadzeniu rozmów.

  • Istota procesu negocjacji
  • Tradycyjne sposoby rozwiązywania konfliktów
  • Ludzie w negocjacjach: typ klienta a styl negocjacji
  • Etapy procesu negocjacji
  • Wychodzenie z impasu
  • Manipulacje i sposoby im przeciwdziałania

« Tematyka szkoleń - powrót