ZARZĄDZANIE CZASEM

« Tematyka szkoleń - powrót

Szkolenie to przygotowujemy na wszystkich poziomach zaawansowania od szeregowych pracowników po Zarządy firm.

Poznanie technik zarządzania czasem pozwoli na lepsze planowanie i wykorzystanie czasu pracy, poprawi terminowość wykonywanych zadań i zredukuje stres związany z presją czasu.

  • Wytyczanie celów
  • Planowanie i kontrola realizacji planów
  • Techniki zarządzania czasem
  • Ocena efektywności zarządzania czasem
  • Skuteczne delegowanie
  • Efektywne prowadzenie zebrań i rozmów grupowych

« Tematyka szkoleń - powrót