ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

« Tematyka szkoleń - powrót

Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o sukcesie firmy. Szkolenie to proponujemy w wersji specjalistycznej dla działów kadr i ogólniejszej dla szerokiej kadry menażerskiej.

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Planowanie zatrudnienia
  • Opisy stanowisk pracy
  • Dobór: rekrutacja i selekcja
  • Systemy oceniania i wynagradzania
  • Jak zatrzymać najlepszych pracowników

« Tematyka szkoleń - powrót