EFEKTYWNE PROWADZENIE ZEBRAŃ I SPOTKAŃ GRUPOWYCH

« Tematyka szkoleń - powrót

Szkolenie to ma na celu zebranie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej prowadzenia zebrań.

Znajomość psychologii zachowań grupowych znacznie ułatwi kontrolowanie przebiegu spotkania i poprawi jego efektywność. Na racjonalne wykorzystanie czasu wpłynie również właściwe przygotowanie i zaplanowanie zebrania.

Dodatkowo dzięki przygotowaniu prezentacji (wystąpienia) w sposób przyciągający uwagę uczestników zwiększymy swoją siłę przekonywania.

Wszystkie te umiejętności przyczynią się do tego, że zebrania będą nie tylko bardziej efektywne ale i ciekawsze.

Tematyka:

A: Aspekty formalne

  • kiedy warto zwołać zebranie
  • co zamiast zebrania
  • jak przygotować zebranie
  • jak zarządzać czasem w trakcie zebrania

B: Aspekty psychologiczne

  • psychologia zachowań grupowych
  • jak być moderatorem dyskusji
  • techniki aktywizacji pomysłów
  • jak radzić sobie z "przeszkadzającymi"

C: Przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia (prezentacji)

  • jak przygotować wciągające wystąpienie
  • jak je wygłosić

« Tematyka szkoleń - powrót