SZKOLENIE DLA MANAGERÓW DOTYCZĄCE PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI

« Tematyka szkoleń - powrót

"Kształtowanie kultury firmy i zarządzanie stresem"

Serdecznie zapraszam na całodniowe szkolenie dotyczące tematów, które są niezwykle ważne w każdej współcześnie działającej firmie, a mimo to często w natłoku codziennych spraw są odkładane na później, jako te bardziej miękkie i bardziej psychologiczne aspekty zarządzania firmą.

Szkolenie odbędzie się w bardzo małej grupie złożonej wyłącznie z Właścicieli firm i Kadry Kierowniczej. Uczestnicy szkolenia to głównie moi stali klienci, osoby, które znam i z którymi współpracowałam. Gwarantuje to bardzo dobrą atmosferę na szkoleniu, możliwość swobodnej wymiany opinii i dzielenia się doświadczeniami.

Szkolenie odbędzie się w formie warsztatów, czyli będzie nastawione na aktywny udział i wypróbowanie umiejętności w swobodnej atmosferze.

Szczegółowy plan szkolenia:

  • Znaczenie kultury organizacyjnej firmy i jej wpływ na wyniki pracy
  • Składniki kultury organizacji i możliwości jej wspierania lub zmieniania
  • Podstawowe elementy zachowania jednostek w organizacji (dlaczego pracownicy w pewnych sytuacjach zachowują się w określony sposób, co na to wpływa, jak można to modyfikować, co to jest kontrakt psychologiczny i dlaczego to takie ważne)
  • Emocje i nastój w organizacji i ich wpływ na efektywność i jakość pracy
  • Stres w organizacji a stres indywidualny
  • Stres pozytywny i stres negatywny
  • Metody pokonywania stresu
  • Trening relaksacji

Uczestnictwo w takim szkoleniu daje możliwość zyskania innego spojrzenia na pewne rzeczy, wyrwania się ze schematów i zwiększenia swojej efektywności w pracy zawodowej.

« Tematyka szkoleń - powrót